Dr lynn rincon ga pierdere în greutate

Y s a A g3,0, cedonia: :Pan. I1L www. Totodatd, el punea de la bun inceput aceastä intrebare: Cäldtoriile in piimântul romdnesc incep abia de la sfarsitul veacului al XIV-lca.

Chiar dacd, ap cum se va vedea i din volumul de fatd cãldtoria cavalerului de Kreuzpeckau inceput sä iasd la iveald märturii de acest gen mai timpurii, faspunsul dr lynn rincon ga pierdere în greutate Iorga rämâne in mare parte valabil astdzi: Causa este cd marile drurnuri de comunicatie cu RAsaritul §i cu SudEstul european nu treceau prin pärtile noastre. Apdar, nu ne prea putem atepta la ivirea unor relatii de calAtorie anterioare intemeierii statelor românqti.

Lin mare pas inainte in acest domeniu de cercetare a fost facut ulterior la Institutul de Istorie Nicolae Iorga", unde o echipa de speciaWi a pregdtit timp de mai multi ani editarea sistematicd a insqi textelor caldtorilor strAini, traduse in limba romând. Iar aceastä serie de volume de C dlatori, 11 la numar decurs de peste trei decenii!

Ea a beneficiat, la vremea ei, de ingijirea unor savanti din generatia formatá in ajunul celui de Al Doi lea Rdzboi Mondial sau indatä dupd, precum Maria Holban, Paul Cernovodeanu sau Maria Matilda Alexandrescu-Bulgaru. Acqtia au lucrat foarte temeinic, cu un profesionalism de inalta tinuta.

Tocmai povestiri xenice de scădere în greutate aceea, insä, au fost tot timpul con§tienti Ca dupd isprävirea colectiei la anul vor fi necesare cel putin cloud alte volume suplirnentare, care sä reuneasca izvoare mai tarziu ie§ite la ivealä sau care se afld rdspandite in diverse arhivc, biblioteci §i editii de peste hotare, inaccesibile atunci, sub regirnul de dictaturd.

Cel dintai volum suplimentar, intocrnit tot la Institutul de Istorie Nicolae Iorga", dar de cdtre o noud echipa de cercetatori, pe care il incredintdm acum tiparului, reunqte relatii §i mentiuni datdnd din veacul al XIV-lea pdna la sfarsitul veacului al XVIH-lea.

se încălzește într adevăr să pierdeți în greutate

Este vorba in genere, ca i in vechea serie, de relatii de ambasadori, de misionari sau negustori. Nu vom repeta acum, fire§te, observatiile 1 Vezi N. In schimb, vorn incerca sa vedem, aplicat, tipul de texte prezent in acest volurn i problemele pe care le tidied.

Scrisoarea umanistului Francesco Filelfo, din 26 ianuarie4care deschide volumul, evoca trecerea lui prin Moldova si Transilvania in anulin drum spre Ungaria; apoi, inapoierea aceluiasi Yana la Cetatca Alba, unde s-a imbarcat cu destinatia Constantinopol. Sigur, insemnatatea primordiald a acestui izvor, asa cum a subliniat Serban Papacostea, descoperitorul sail, este aceea ca pune capät unei controverse istoriografice, despre trecerea prin Moldova lui Alexandru vodd cel Bun, in anula imparatului loan al VIII-lea Palcologul.

Si, bineinteles, nu este deloc putin lucru! Dar, pe de alta parte, in nota care precede reeditarea traducerii romanesti din volumul de fatd, autorul, D1 Ovidiu Cristea, se vddeste sceptic in privinta veridicitatii altor arndnunte oferite de Filelfo. Este adevdrat cã avem de-a face cu un text care descrie din memorie un itinerar parcurs cu patru decenii mai devreme.

modul în care corpul tău pierde în greutate

Trebuie, insd, sd tinem seama de faptul cã Filelfo s-a aflat de cloud ori in Moldova, eat la dus, cat si la intors. Prin urmare, aproape tot ceea ce priveste aceasta portiune a drumului spre i dinspre Ungaria, pand la Marea Dr lynn rincon ga pierdere în dr lynn rincon ga pierdere în greutate, i s-a fixat desigur destul de bine in memorie. Apoi, absenta unei cordbii in portul Licostomo", care 1-a obligat pe Filelfo sa se indrepte care Cetatea Alba, poate fi interpretata si in functie de confruntärile, in plind desfasurare, pentru scaunul domnesc din Tara Romaneasca intre protejatul turcilor, Radu Praznaglava, voievodul Dan al II-lea.

Aceste lupte au putut provoca diminuarea temporard a comertului la gurile Dunarii i, in consecinta, justifica deplasarea lui Filelfo in Moldova, de care tinea Cetatea Alba.

Oricum, trebuie sã retinem cd distanta in timp dintre momentul evocat i cel al redactarii izvorului in cazul de fata, o scrisoare adresatä cardinalului Jacobo Piccolomini poate suscita indoieli indreptatite cu privire la corectitudinea informattilor transmise. Chestiunea credibilitãii izvorului este in chip firesc prezenta in legatura cu fiecare text, pornind de la insäsi natura lui.

El le estima la un total de aproximativ de ducati, adica o suma egald cu tributul anual plait de Moldova sultanului Mehmed al II-lea incepand din anul ! Ca a fost sau nu o exagerare, nu putem sti. Dar, dincolo de acest aspect, memoriul lui Gregorio de Reza ne furnizeazd o multime de amanunte de mare pret de alt gen. Cum sunt cele, de pilda, despre genovezii stabiliti la Suceava, dintre care unul, Dorino Cattaneo, chiar si-a intemeiat acolo o familie.

Sau despre spada dupa obiceiul moldovenesc", pe care vodd 5tefan vroia sä si-o confectioneze la Genova, etc. I, ingnnt de Maria Holban, Bucurqti,p.

In primul caz avem de-a face cu un colofon dintr-un manuscris de la mändstirea Vatopedi de la muntele Athos; in al doilea, cu insemnäri pe cateva file dintr-un Ceaslov pästrat in biblioteca Mitropolrei din Ioannina. Daca Antonios Karma likes doreste, in chip evident, sa se puna intr-o lumina cat mai favorabild pentru misiunea pe afinele ajută la pierderea grăsimii burta a indeplinit-o in Tara Romaneascd, la curtea lui Vlad Vintild voda, in ianuarieceldlalt, calugarul Mitrofan, povesteste lapidar, cu date precise, cea dintai prigoand antigreceasca, dezlantuita pe fundalul eforturilor otomane de rccuperare a Tarii Romanesti in anul Tot din categoria izvoarelor neobisnuite face parte si poema" lui Minas din Tokat, despre persecutiile contra armenilor din Moldova din vremea lui tefan voda Rares.

Maria Holban sustine cd a fost vorba de un fenomen rezultat nu din jocul firesc al fortelor vii creatoare de istorie", ci dintr-o reactie individuald bolnavicioasä impotriva efectului pangdritor al turcirii fostului domn" Ilias Rares 3.

  • Simona Gyibgyak (sya_fit_) - Profile | Pinterest
  • Cum să ardeți grăsimea coapsei foarte repede
  • Cel mai bun mod arde grăsime

Fara a nega in nici un fel caracterul fanatic al prigoanei contra armenilor, dar contra reprezentantilor altor confesiuni existente in Moldova, trebuie tinut seama de faptul ca insusi Minas din Tokat dr lynn rincon ga pierdere în greutate mdrturie ca hotararea pentru actiune a fost luatä de donm, la Suceava, nu de unul singur, ci impreund cu ai sai boieri" cu episcopii tarii tor.

Cu alte cuvinte, impreund cu tot sfatul domnesc! Iar scopul acestei mäsuri a fost nu numai sa rascumpere i pierderea în greutate lifevantage ascunda pata de infamie aruncatä asupra familiei intregi" de gestul lui Ilias Rares, ci mai ales sä consolideze structural societatea moldoveneasca fata de presiunea tot mai accentuatA a Portii4.

Din pacate, Ceintecul de jillire al lui Minas din Tokat a fost eliminat din cuprinsul volumului II din vechea serie de Calatori, foarte probabil la cererea cenzurii comuniste.

  • ladislau Szabo (ladislauszabo45) - Profile | Pinterest
  • Odlellean fat burner
  • Accesorii pentru pierderea în greutate
  • Calaméo - Călători străini,thetemplepub.ro
  • Gica Mihalcea (mihalceagica) - Profile | Pinterest

In poi-Ida forrnei literare, textul cu pricina are insd o valoare istoricd indiscutabila, miezul evenimentelor find redat cu fidelitate. Cea mai mare surpriza din volumul de fata o reprezinta, fara doar i poate, extrasele cu privire la spatiul romanesc din scrierea dr lynn rincon ga pierdere în greutate Martin Gruneweg, care a vazut luniina tiparului, in limba germand, dr lynn rincon ga pierdere în greutate de curand Autorul, originar din Danzig Gdanskde confesiune luterand, aflat initial in slujba unui negustor armean din Liov, mai apoi s-a convertit la catolicism, intrand in ordinul dominican.

In rastimpul a efectuat, cu caravanele negustorilor armeni, sase calatorii in Imperiul otoman i una la Moscova. A tinut un jurnal de calatorie pe temeiul acestuia, dar adaugand si fragmente de cronici, scrisori si alte texte, si-a redactat lucrarea in primii ani ai secolului al XVII-lea. Fapt iesit din comun, textul este dustrat cu nu mai putin de de desene, adesea marturii cu caracter de unicat. Bogatia de informatii aproape de neegalat oferità de lucrarea lui Gruneweg a fost pusä in lumina de Dl.

Alexandra Ciociltan, editorul in limba romana al fragmentelor despre Moldova, Dobrogea si Tara Romaneasca5. Merita sä fie citat 3 Calatort strehni despre iárile ronzdne, II, Bucuresti,p.

Tasin Gemil i N. Pienaru, Bucurqti, 2 p Dar aici nu ajuta nici o pazd sau de§teptaciune a vame§ului, deoarece nici negustorii nu dorm §i §tiu sa-§i scoata parleala. De§i trebuia vamuit fiecare taler, totu§i deseori erau atatea lucruri ascunse in caravana ca abia le puteau trage zece cai; de aceea nu le ajutd sa scotoceasca la piept.

Călători străini,vol.sup.

Ei scutura talcrii din buzunar §i nu §tiu cd in locul lor trec 10 fard vamd. Cand ajung iara§i undeva la un tufi § sunt legate din nou §i se fac bucati foarte u§oare. Se face multa munca cu permanenta re-legare pand and sunt imbätati paznicii sau pana cand se lasa mituitl, and i§i dau seama". Dupd ce cite§ti aceste randuri stai sa te intrebi: oare in ce mäsura registrele de vamd otomane, pastrate in arhivele din Istanbul, refiecta reahtatea?

rezultatele pierderii în greutate dhea

Nu cumva valorile trecute in ele ar trebui inmultite cu trei spre a obtine o ciffa plauzibila? In orice caz, avem aici o mostra a observatiilor atat de atente, probabil extrase din jurnalul sau de calätorie, lasate de Martin Gruneweg. Relatarea lui Sefer Muratowicz, negustor armean §i agent diplomatic, trimis in de regele polon Sigismund al III-lea in Persia, la curtea §ahului Abbas I, ne oferd o surpriza de cu totul alt gen. Fara a avea imputernicire de sol, Muratowicz a fost totu§i primit de douà on in audienta la §ah, in prezenta ambasadorilor englez, venetian §i moscovit.

La un moment dat, spre a contracara o afirmatie a solului moscovit, el a vorbit despre mai multe fapte menite sä sublinieze maretia regelui polon. Printre acestea a inclus §i proaspata biruintä polond impotriva lui Mihai Viteazul. Nu inainte, insä, de a vadi mai multe elemente cu privire la personalitatea lui Mihai voda, cum ar fi acela ca el era un mare §i puternic du§man al imparatului turcesc", care de cateva ori dr lynn rincon ga pierdere în greutate umilit marea oaste" otomand, punandu-1 pe fuga Yana §i pe Sinan pa§a.

Oh no, there's been an error

Tot Mihai a fost cel ce a invins oastea cardinalului-principe Andrei Báthory §i astfel a cucerit marea provincie a Ardealului".

In fine, el a pus pe fuga" §i pe voievodul Moldovei §i a instalat garnizoanele sale in cetati. Cu alte cuvinte, il vedem pe Mihai Viteazul evocat nici mai mult, nici mai putin decat la rurtta de la Ispahan a §ahului Abbas I! Este, dr lynn rincon ga pierdere în greutate, un ecou cu totul nea§teptat. Iar Muratowicz, chiar daca nu ne spune mai nimic despre drumul sal prin Moldova §i peste Dunare, pana la Mangalia, unde s-a imbarcat pentru Dr lynn rincon ga pierdere în greutate, merita toata atentia tocmai pentru rclatarea foarte exacta a faptelor dornnului roman in locuri atat de indepartate §i pentru un auditoriu atat de deosebit.

Relatiile de misionari catolici sunt destul de numeroase, deoarece ace§tia erau obligati sa redacteze asemenea texte de informare pentru centru", aflat la Roma, dupd incheierea misiunii bor. Una dintre aceste relatii, cea a lui Angelo Petncca da Sonnino §i Francesco da San Felice, ne lumineazd asupra unui amanunt sugestiv: cum erau inregistrate la fata locului datele pe care misionarii le socoteau demne de 8 www.

Chipul in care, pe de alta parte, erau receptate la Roma relatiile intocmite de misionari este scos in evidentd, in acest volum, de cazul franciscanului Francesco Antonio Renzi. Pentru ansamblul acestor texte, insä, merità sa readucem in atentie o remarca a Mariei Holban, potrivit careia relatiile de calatorie nu pot intra in concurenta cu documentul de cancelarie".

Pe de altd parte, adaugam noi, fragmentele selectate lasa impresia, la prima vedere, cd tdrile romane s-ar afla in centrul atentiei autorilor respectivi. Ceea ce, bineinteles, cu rare exceptii, nu este adevärat.

Ea vine astfel sä intregeasca in chip fericit rnarturia seacd a documentului de cancelarie. Dr lynn rincon ga pierdere în greutate de la modelul vechii serii, fiecare text din volumul de fata a fost prevazut cu o introducere, care 1-a circumscris critic.

Mai exact, avem de-a face cu texte ale acestor cdlätori care au fost identificate i introduse acum pentru intdia oath. Se cuvine a adresa in chip special multumirile noastre Editurii Harrassowitz din Wiesbaden pentru consimtdmântul de a reproduce unele ilustratii care au insotit editia germang a textului lui Martin Gruneweg.

Strädania de fatä se constituie, mai presus de orice, intr-un pios ornagiu fatä de memoria savantilor care au lucrat la vechea serie, un adevarat tezaur. La implinirea vdrstei de saisprezece ani a plecat sa studieze la Universitatea din Padova, urmând cursuri de gramatica, retonca si drept. Din a fost invitat la Venetia unde a predat elocinta si filosofia morald2. In cetatea Sfantului Marcu a legat numeroase prietemi in dr lynn rincon ga pierdere în greutate aristocratic si intelectual Pretuirea de care s-a bucurat si, foarte probabil, serviciile aduse Republicii, i-au atras obtinerea statutului de cetatean.

Aceasta favoare exceptionala a fost urmata de numirea, inin functia de secretar al bailului venetian din Constantinopol. Cea mai importanta misiune, in aceasta calitate, a fost sä-1 insoteasca pe bail intr-o solie la sultanul Murad al II-lea3.

A manifestat un interes special pentru studierea limbii grecesti, fapt care i-a usurat dinan in care i-a expirat mandatul de sccretar al bailului, intrarea in serviciul lui Joan al VIII-lea Paleologul, asociat la tron dm A ramas in slujba basileului pána inan in care a revenit in Italia. In Peninsula a predat la mai multe universitati precum Venetia, Bologna, Florenta, Milano, Siena Optiunile sale pc:dame I-au adus in conflict cu personalitati precurn Coshno de Medici la Florenta sau Francesco Maria Visconti la Milano, ceea cel-a determinat schimbe deseori resedinta5.

A revenit la Florenta inla slimming arde curba perfectă de grăsime lui Lorenzo Magnificul, pentru a preda limba greaca, dar s-a stins din viata la scurt timp dupd luarea in primire a postului Francesco Filelfo a fost un reprezentant important al umanismului Italian, find un partizan al apropierii de Imperiului Bizantin si al cruciadei anti-otomane Aceste optiuni si talentul oratonc i-au atras numirea in mai multe misiuni diplomatice pe langa sultanul Murad al II-lea, imparatul-rege Sigismund de Luxemburg si regele Polomei, Vladislav al II-lea Jagiello.

Desi autoarea pare sä incline spre a doua ipotezd faptul ca Filelfo a fost numit, peste putin timp, secretar al bailului venetian din Constantinopol, nu exclude mci prima vananta.

cum să l întrebați pe fată să piardă în greutate

Pentru biografia lui Manuel Chrysoloras v. E posibil ca Guarino sa-i fi mijlocit apropierea de familia Chrysoloras. Unsprezece ani mai inainte, Filelfo invoca cunoasterea realitatilor onentale pentru a obtine din partea lui Francesco Sforza, ducele Milanului, misiunea de a incheia un acord secret cu sultanul Mehmed al II-lea7 Epistola ate Jacobo Piccolomim cuprinde, pe langa ample detalii pnvind misiunile la Buda si Cracovia, relatarea succinta a treceni lui Filelfo prin Tara Romaneasca, Moldova si Transilvania, inin drum spre Ungana.

Textul lui Filelfo pune cateva probleme nu numai din cauza stilului foarte intortocheat, dar si a abuzului de referinte livresti8. Pe land dificultatea de a discerne ce se ascunde in spatele unor etnonime de exemplu, goP, alani sau a unor toponime de exemplu, Scitia Inferiorinformapa cuprinsa in textul scnsorii este adeseori contradictone Astfel, autorul sustine ca din Ungaria a fost trimis in graba spre Constantinopol, pentru a dejuca intrigile fratelui imparatului, Demetrios.

Mai apoi insa Filelfo afirma ca spiritele au fost oarecum reconciliate intre frati" pentru ca, spre finalul epistolei, sd oustinã ca familia imparatuhii era extrem de inversunata impotriva lui loan, din cauza zvonunlor dusmanoase rdspandite de Demetrios. Desigur, folosirea adverbului oarecum" introduce o nuanta care sugereaza ca reconcilierea a fost doar de forma, dar chiar si asa textul este confuz caci Filelfo sustine ca Demetrios urma sa fie trimis la Sigismund de Luxemburg sa ceara ajutor, in timp ce el a prima misiunea sa vegheze ca fratele basileului sa nu fuga din Ungaria la turci.

Destul de neclar este si pasajul refentor la drumul de intoarcere spre Constantinopol via Chi lia 5i Cetatea Alba9. Francesco Filelfo pretinde ca singura corabie ce atinsese portul Licostomo plecase dr lynn rincon ga pierdere în greutate ca el sa poata ajunge dr lynn rincon ga pierdere în greutate gurile Dungrii si cu o situape similard s-a confruntat 5i la Cetatea Alba. Profesorul Serban Papacostea a oferit doug explicapi pentru aceasta situape cvasiexceptionala Una dintre ele blocarea gurilor Dundrii de ate Alexandru cel Bun nu cred cd poate fi retinuta atata timp cat un asemenea gest nu ar explica absenta navelor de comert de la Cetatea Alba.

A doua solutie atacurile turcesti este plauzibila, dar ar fi nevoie sa gäsim o dovada incontestabila a unui atac bbg recenzii de pierdere în greutate impotriva centrelor. In plus, daca otomanii ar fi fost cei care ar fi impiedicat desfasurarea in conditii normale a navigatiei in Marea Neagra, Filelfo ar fi mentionat probabil acest lucru, asa cum a facut-o in momentul in care a exphcat de ce a abandonat calea terestra ce lega Smederevo de Constantinopol.

Aceasta situatie arunca o umbra de indoiala asupra informatiilor sau macar a unora dintre ele cuprinse in text. Fara a respinge aprioric martuna lui Filelfo detaliul imbarcarii imparatului loan al VIII-lea la Cetatea Alba este confirmat de cloud cronici bizantine scurte 1° cred totusi ca s-ar cuveni sa ne intrebam daca autorul mai era in masura, la nu mai puPn de 41 de ani de la misiunea sa in Ungaria 6 Pentru rolul lui Filelfo in planurile de cruciadd tarzie, vezi Lucia Gualdo Rosa, II Filelfo e i Turchi, in Annali della Facolta di Lettere e Filosofia", XI,p.

Pentru atitudinea lui Filelfo fata de turci, v. Margaret Meserve, Nestor Denied, p. Foarte probabil Filelfo a amplificat anumite detalii pe care le-a considerat importante pentru destinatarul scrisorii sale, cardinalul Jacobo Ammannati Piccolomini, in timp ce altele au fost trecute sub tdcere, fie pentru cd au fost privite drept nerelevante, fie puri simplu din cauza Relatarea de cdratorie" a umanistului italian nu cuprinde detalii in privino locunlor strdbätute prin prile romdne; despre muntii din vecindtatea orasului Baia spune Ca erau pierde săptămâna de grăsime de burtă inalti inaccesibili" formula generia ce poate fi aplicatd tuturor lantunlor muntoaseiar despre Bistnta se spune cd era un oras frumos i populat" ceea ce din nou se putea spune despre multe alte ora.

In lipsa unor detalii despre regiunile strdbaute, importano acestui text constd in confirmarea trecerii impdratului loan dr lynn rincon ga pierdere în greutate VIII-lea pnn Moldova, in timpul domniei lui Alexandru cel Bun.

Textul scrisorii lui Filelfo a fost publicat pentru prima data la Venetia, inin Francisci Philelli vu-i grece et lattne eruditissuni Eptstolarum fannharturn hbri XXXVII i republicat la Frankfurt, inin lucrarea lui Jacobo Piccolomini, Rerum gestarum sui imports et ad Pii continuationem commentarit locupletissinu, ejusdenique epistolae perelegantes, rerurn recondttarurn plerussimae.

Este interesant cã umanistul italian aplicA epitetul de necredincios doar cucentorului Constantinopolului, nu si tatdlui acestula Pe Murad al II-lea Filelfo avusese ocazia sal-1 cunoascA atunci cdnd ii insotise pe bailul venetian intr-o solie Lui Mehmed al II-lea i-a inchinat, in schimb, o odd in speranta obtineril eliberdni unor rude soacra lui Filelfo i fiicele acesteia azute in captivitatea otomand v. Asa curn observa autoarea citatd, tonul acestei ode contrasteaza puternic cu o multime de alte scrieri in care Filelfo ii exprimd atasamentul fata de cruciadA si fata de cultura greacd.

Poate Ca incercarea de a innegn portretul lui Mehmed se leagd de acest episod, pe care Filelfo dorea probabil sa II facd uitat 13 Termen calchiat dupd terminologia bizantina. In care timp, legatul apostolic Branda Castiglionin se afia in Pannonia spre a incita la actiune tnilitard impotriva Unde, dupä ce am indeplinit conform instructiunilor misiunea pentru care venisem, trimis in calitate de ambasador la regele Sigismund, intrucat intre timp regele Vladislav al Poloniei, adicd Sarmatia, a luat de sotie pe cea care 1-a nascut pe accl Vladislav, care in anii din unna a preferat calea temeritkii celei a ratiunii, a fost mdcelarit [in cele din urina] la Vama de turci, care aproape fuseserd risipiti §i infrânti.

Acest Vladislav, spun, rege acum bdtrdn, m-a invitat printr-un sol pe mine, ambasador imperial, la cununie.

In care scop, plecând la Cracovia, nu numai [cal am participat la acea cununie, dar [am i tinut] o euvântare matrimoniald in fata unei foarte mari adunäri de regi i principi i de neamuri diferite. Cdci insusi impdratul Sigismund §i Henric regele Daciei24 §i top electorii imperiului §i alti duci §i principi, invitati la nuntä, au venit din regatele vecine i din cele indepartate spre a o cinsti. Apoi când din nou tn-am inapoiat in Pannonia, nu mult timp dupd aceea, mi s-a poruncit de insui imparatul Joan Paleologul, care plecase de la Constantinopol in Italia §i din Italia a venit la Sigismund in Pannonia, in scopul actiunii sale, sä ma inapoiez la Constantinopol, pentru a domoli valurile domestice, daca" cumva s-ar fi iscat in timpul absentei sale din tard din pncina fratelui sdu Demetrios, care acum se aflä la necredinciosul tiran Mehmed i care §i atunci a incercat sà fugd la Murad, tatäl acestuia.

Pentru contributia alanilor la intemeierea Moldovei, v Virgil Ciociltan, Attain ci inceputurtle statelor romanep, RI, 6,p. Ar fi interesant de tiut dacd Filelfo permis sA inoveze sau a folosit un autor antic. Marie Blahova, L image des crotsades contre les hussues dans llustortograplue de l epoque, in Martin Nejedly, Jaroslav Svatek dr lynn rincon ga pierdere în greutate.

Primind asadar porunca sä ma duc de indata la Constantinopol din motivul expus, in regiunea Smederevo25 pentru a trece la tribali, pe la care irni era drumul cel mai scurt, am fost informat de unii negustori latini, in cunostinta de cauza, ca au auzit la Adrianopol oras odinioara construit de Oreste, fiul lui Agamemnon si nurnit mai intai Orestiada, apoi Adrianopol, de la imparatul Hadrian, deoarece 1-a restaurat dupd ce fusese distrus situat pe Ebru in Tracia, cã eu ma afiu de cateva luni bune la Sigismund.

De aceea nu incetau sa ma indemne si sa ma convingd sa nu intreprind in nici un chip drumul prin stapanirea turcilor, daca imi este draga salvarea.

Cugetand mai adanc la acele indemnuri, mi s-a pärut mai intelept Ca, evitand acest drum, sa ma indrept spre partile numite transilvane pentru ca apoi, trecand in grabd pe la dr lynn rincon ga pierdere în greutate la gura Dundrii, care la aceasta data poarta numele de Licostomo, sä ma sui pe o nava genovezd care foarte curand avea sä navigheze la Galata; cum insä zadarnic rn-am dus in grabd intr-acolo caci din acel loc vasul plecase cu mult timp inainteam fost silit sa ma indrept spre Cetatea Alba pe drumuri lungi si in etape neintrerupte prin Scitia.

Iar acest oras e asezat in Moldova dr lynn rincon ga pierdere în greutate Euxin. Caci acolo sosesc mai des vasele de comert din Tracia. Din care pricina speram sa-mi indeplinesc in scurt timp angajamentul si sa duc la capät cele incredintate credintei si sarguintei mele. Dar speranta rn-a inselat dr lynn rincon ga pierdere în greutate.

(PDF) MINDSIGHT | Iacob Vasile - thetemplepub.ro

Caci nu am gasit nici un vas la Cetatea Alba i chiar dacd a§ fi gasit nu ar fi fost de folos vointei imparatului ca eu sä expun parintilor sal cele ce irni propusesem sà expun, intr-atat erau de inversunate mintile lor impotriva lui Joan, de zvonurile dusmänoase provenind de la fiul Demetrios.

Din care calla, cum asteptam acolo de mai mult timp data find lipsa de vase, a sosit in cele din urmä din Pannonia insu§i imparatul, pentru a carui imbarcare au venit in graba din Tracia cloud trireme, cu care ne-am inapoiat la Constantinopol in luna a saisprezecea, dupd ce am plecat de acolo. Cel de-al doilea urma sa-i succeadd in functie dupd 30 decembrieand se incheia mandatul celui Un al treilea consul a fost desemnat in persoana lui meser Ca locio da Guizolfo" Calocio Ghizolfi Toti trei au plecat spre Caffa inap cum affarn din memonul reprodus mai jos.

Re latiile cu acesta au evoluat in cele mai bune conditii, consulul amintind drept exemplu momentul cuceririi cetatii Chi ha ianuarieeveniment despre care a fost de indatd intiintat pnntr-un emisar al voievodului. El ne spune cã, la primirea vgtii, a raspuns cu daruri pentru sol i fehcitän tnmise domnului Moldovei. Cu toate acestea, and s-a pus problema inapoleni la Genova, in pofida existentei unui salvconduct general ernis de domnul de la Suceava pentru top supti§ii genovezi, Gregorio de Reza §i insotitoru lui au fost arestati la ieirea din tall sub pretextul refuzului de a se infatip inaintea domnului.

Când s-a petrecut acest fapt, afldm dintr-un act de curând pus in circulatie. Pe de aka parte, din acela§i act putem stabili i numele membrilor suitei fostului consul din Caffa: Nicola de Camilla, Giacomo §i Lazzaro Assereto, Battista Boccacio Valoarea totald a bunurilor confiscate de la ei bani, bijuterii i alte lucruris-ar fi ridicat la suma de aproximativ de ducati.

Informațiiimportante